Gemco AS

Balcony Guard

Bird Control Made Easy

Behandlet område holdes 95-99% fri for fugler

Biler, båter, bygninger med fasader, tak og terasse samt andre uteområder kan holdes nesten helt fritt for fugleskit

Kan beskytte grukthager og kjøkkenhager mot sultne fugler

Vil redusere konstnader til fasadevask og renhold av bygninger og uteområder betydelig


Apparatet sender ut ultralyd på bølgelengder som vi mennesker ikke kan høre.
Ved nettdrift kan lyden stå på konstant eller en kan koble inn bevegelsessensoren, slik at apparatet bare aktiveres når det er fugler, dyr eller mennesker i nærheten.
Valget gjøres med en liten bryter plassert bak bakplaten på apparatet ved siden av batteriholderen og kontakten for strømforsyningen fra nettet.
Balcony Guard er godkjent for utebruk, men ikke monter apparatet slik at det får direkte regn eller vannstråle på seg.
Med apparatet følger CE-merket strømforsyning med 3 meter ledning og plugg som passer i norsk stikkontakt. Batterier følger ikke med.
Ønsker du å kjøre apparatet på batteri må du kjøpe 4 stk 1,5V, C batterier. Strømvelgeren inne i apparatet må da settes på BATTERY.
På batteridrift er også bevegelsessensoren automatisk innkoblet.


- Behandlet område holdes 95-99% fri for fugler
- Biler, båter, bygninger med fasader, tak og takterasser, samt andre uteområder kan holdes nesten helt fritt for fugleskit.
- Kan beskytte frukthager og kjøkkenhager mot sultne fugler
- Vil redusere kostnader til fasadevask og renhold av byninger og uteområder betydelig.


- Fuglejager med ultralyd og bevegelsessensor - Dyrevennlig, men effektiv - Beskytter mindre arealer mot alle fugler - Batteri eller nettdrift i ett og samme apparat - Max arealdekning pr apparat ca 40 kvm


Den kan stå i alle posisjoner fra LO til HI. Start i Lo-posisjon og snu mot HI for høyere frekvens. Enkelte mennesker kan høre de laveste frekvensene. Finn en instilling der lyden ikke plager deg. Jo lavere frekvens, jo bedre virkning på de fleste fugler, men du må prøve deg litt frem.
Dette er normalt. Apparatet må stå på i noen dager for dyr og/eller fugler legger om vanene sine og holder seg unna.
Ved batteridrift må strømforsyningsvelgeren stå i MS-posisjon. Da er bevegelsessensoren alltid innkoblet. Batteriene vil da vare ca en måned, muligens lenger hvis det er lite aktivitet nær apparatet.
Balcony Guard bør rettes mot problemområdet og monteres i samme høyde som plageåndene oftest operere i.
Du vil ha en praktisk virkning opptil ca 10-15m rett foran apparatet og
8-9m mot sidene ved frekvensvelgeren i LO. Jo mer du snur frekvensvelgeren mot HI, jo mindre virkefelt får du.
Balcony Guard gir fra seg lyd i et frekvensområdet mellom LO 15000 til HI 25000 vibrasjoner pr sekund.
Noen mennesker kan høre apparatet når det står i helt LO posisjon. Det samme kan hunder og katter.
Sjekk strømbryteren inne i apparatet. Ved nettdrift har du to muligheter.
Med strømbryteren i posisjon CONT AC ONLY og strøm tilkoblet gir apparatet lyd fra seg hele tiden og et rødt lys er synlig. Ved oppstart vil du høre en spesiell svisjelyd. Dette er normalt og kommer av at den lille elektronhjernen i apparatet gir litt hørbar lyd først, før den finner og leverer innstillt frekvens.
Med strømbryteren i posisjon MS AC or BATTERY er bevegelsessensoren alltid innkoblet og apparaet kjører på den strømmen det får, enten batteri eller ledning.
OBS. Bevegelsessensoren må innstilles til ønsket følsomhet. Det gjør du ved å skru forsiktig på bryteren merket RANGE (rett under strømbryteren). Start gjerne fra Lo-posisjon på denne bryteren til du får respons ved f.eks å bevege en hånd foran sensoren. Husk at appartet må stå på for at bevegelsessensoren skal virke.